3.5%

Fiecare persoană fizică are dreptul să direcţioneze 3,5% din impozitul pe venitul din anul anterior la o organizaţie nonprofit care are servicii sociale acreditate. Dacă doriţi să sprijiniţi Asociaţia HIFA-România o puteţi face în acest an până în 25 mai.

 

Descărcați FORMULARUL 230 de aici sau apelaţi la Asociaţia noastră și completați

• la punctul I. datele dumneavoastră personale
• la punctul II. bifați dacă ne oferiți pe o perioadă de 2 ani

 

• Nu uitați să semnați în căsuța Semnătura contribuabil
• Îl puteți depune personal la Agenția Locală de Administrație Fiscală de care aparțineți, sau la biroul Asociației noastre pe strada Enescu nr 2 între orele 9-17

 

Pentru persoanele care au obţinut şi ALTE VENITURI decât cele din salarii:

Completaţi FORMULARUL 212 inclusiv partea cu “Destinaţia sumei reprezentând 3,5% din impozitul pe venituri anuale datorat”
Denumire entitate nonprofit: Asociaţia HIFA-România
Codul de identificare fiscală al entității nonprofit: 13226582
Cont bancar (IBAN): RO30RNCB0188034979810001