3.5%

Fiecare persoană fizică are dreptul să direcţioneze 3,5% din impozitul pe venitul din anul anterior la o organizaţie nonprofit care are servicii sociale acreditate. Dacă doriţi să sprijiniţi Asociaţia HIFA-România o puteţi face în fiecare an până în 31 iulie.

 

Descărcați FORMULARUL 230 de aici sau apelaţi la Asociaţia noastră și completați

• la punctul I. datele dumneavoastră personale
• la punctul II. bifați categoria de venit după care plătiți impozit
• la punctul IV. este completat datele Asociației noastre. Treceţi suma, dar în situaţia în care nu cunoaşteţi suma care poate fi virată, nu completaţi rubrica „Suma”, caz în care organul fiscal va calcula şi va vira suma admisă, conform legii
• Nu uitați să semnați în căsuța Semnătura contribuabil
• Îl puteți depune personal la Agenția Locală de Administrație Fiscală de care aparțineți

 

În cazul în care nu aveți posibilitate de a depune personal la Agenția Locală de Administrație Fiscală unde aparțineți, descărcați ÎMPUTERNICIREA de aici și împreună cu DECLARAȚIA 230 de aici, pe care le puteți duce la biroul Asociației noastre pe str. Enescu nr. 2, în fiecare zi lucrătoare între orele 9-17, iar sâmbătă 10-14 până în data de 31 iulie.

 

Pentru persoanele care au obţinut şi ALTE VENITURI decât cele din salarii: Completaţi FORMULARUL 200 inclusiv partea cu “Destinaţia sumei reprezentând 3,5% din impozitul pe venituri anuale datorat”
Denumire entitate nonprofit: Asociaţia HIFA-România
Codul de identificare fiscală al entității nonprofit: 13226582
Cont bancar (IBAN): RO30RNCB0188034979810001
Treceţi suma: în situaţia în care nu cunoaşteţi suma care poate fi virată, nu completaţi rubrica „Suma”, caz în care organul fiscal va calcula şi va vira suma admisă, conform legii.