Ajutor pentru toți

Activități generale:

 • Informarea și consiliere psihologică, precum şi, după caz, terapii de specialitate;
 • Educaţie extracurriculară;
 • Facilitare a accesului pe piaţa muncii;
 • Facilitare a accesului la o locuinţă;
 • Promovarea unui stil de viaţă sănătos şi activ;
 • Intervenție în stradă cu identificarea persoanelor fără adăpost și informarea autoritățile competente; Colectare, depozitare şi distribuire de ajutoare materiale şi alimentare;
 • Transportul şi distribuirea hranei calde la domiciliul persoanelor care nu se pot mobiliza singure; Comunicare şi monitorizare situaţii de risc: telefonul verde, monitorizare persoane vârstnice singure şi bolnavi cronici cu venituri mici, etc.;
 • Acompaniere în scopul prevenirii şi combaterii izolării sociale;
 • Procurarea actelor de identitate (certificate de naştere, cărţi de identitate, etc);
 • Alte activităţi de promovare a incluziunii sociale a persoanelor defavorizate;
 • Suport pentru realizarea unor activităţi instrumentale ale vieţii zilnice (menaj, gestionare bunuri, efectuare cumpărături, plata facturilor), precum şi mici reparaţii sau lucrări de amenajare a mediului ambiant.

 

Activități specifice serviciului:

 • Informarea și consiliere psihologică, precum şi, după caz, a terapiilor de specialitate

– informări zilnice

– consiliere și terapie: zilnice sau ocazionale, depinde de nevoile beneficiarilor: în grup sau individual

 • Organizarea educaţie extracurriculare:

– educaţie pentru sănătate, educaţie privind prevenirea şi combaterea bolilor transmisibile,

– educaţie pentru prevenirea şi combaterea consumului de droguri, alcool, tutun,

– educaţie civică, educaţie pentru dezvoltarea abilităţilor pentru o viaţă independentă,

– educaţie pentru prevenirea şi combaterea comportamentelor anti-sociale, etc., precum şi instruire pentru utilizarea limbajului mimico-gestual, pentru utilizarea de diverse dispozitive destinate persoanelor cu dizabilităţi, lucrul cu câinii utilitari, ş.a.

Se organizează în grupuri mici, medie și/sau mari periodic sau individual după nevoile beneficiarilor

 • Asigurarea suportului pentru obţinerea unui loc de muncă şi menţinerea pe piaţa muncii, facilitarea accesului la servicii de formare şi reconversie profesională, orientare vocaţională.

Se organizează în grupuri mici, medie și/sau mari periodic sau individual după nevoile beneficiarilor

 • Asigurarea unei colaborări cu serviciile publice de asistenţă socială şi autorităţile administraţiei publice locale, întocmirea şi obţinerea documentelor care evidenţiază situaţia de dificultate a persoanei/familiei, identificare locuinţe sociale şi locuinţe cu chirii accesibile, promovarea responsabilităţii sociale a dezvoltatorilor imobiliari, protecţia drepturilor la o locuinţă, etc.;

– informare generală periodică despre posibilitățile oferite de municipiu

– suport individual și întocmirea dosarelor pentru beneficiarii interesați

 • Asigurarea accesului la servicii medicale, organizarea acţiunilor şi/sau promovarea participării la activităţi de educaţie fizică sau sportive, organizarea evenimentelor şi/sau facilitarea accesului la activităţi culturale şi artistice, excursii şi drumeţii, promovarea activităţilor de voluntariat, etc.;

– informare zilnică despre servicii medicale, sportive

– organizarea periodică despre evenimentele sportive, culturale, excursii

– suport zilnice de a-și recunoaște abilitățile și instruirea lor periodică pentru voluntariat

 • Intervenție în stradă cu identificarea persoanelor fără adăpost și informarea autoritățile competente;

– se vor deplasa zilnic personalul care are această atribuție de a depista persoanele fără adăpost și de a informa autoritățile competente

 • Distribuire de ajutoare materiale şi alimentare beneficiarilor

– periodice

 • Oferirea transportul şi distribuirea hranei calde la domiciliul persoanelor care nu se pot mobiliza singure;

– periodice și/sau zilnice

 • Asigurarea comunicării eficiente prin telefonul verde, monitorizarea persoanelor vârstnice singure şi bolnavi cronici cu venituri mici, etc.;

– zilnice

 • Prevenirea şi combaterea izolării sociale;

– se va oferi o gamă largă de evenimente de a-i oferi o viață integrată unde vor fi încurajați ca și ei să facă parte importantă din comunitate de a-i salva pe cei marginalizați – suporturi periodice

 • Oferirea ajutorului în procurarea actelor de identitate (certificate de naştere, cărţi de identitate, etc);

– la nevoie zilnice

 • Organizarea și asigurarea activităţilor de promovare a incluziunii sociale a persoanelor defavorizate: conştientizare şi sensibilizare a publicului privind riscul de excluziune socială, respectarea drepturilor sociale şi promovarea măsurilor de asistenţă socială, mediere socială, ş.a.;

– periodice

 • Oferirea de suport pentru realizarea unor activităţi instrumentale ale vieţii zilnice (menaj, gestionare bunuri, efectuare cumpărături, plata facturilor), precum şi mici reparaţii sau lucrări de amenajare a mediului ambiant.

– zilnice sau periodice la cererea beneficiarilor

 

Serviciile de asistență acordate in această lună au fost

 • Informarea și consiliere psihologică, precum şi, după caz – terapii de specialitate;
 • Educaţie extracuriculară;
 • Facilitare a accesului pe piaţa muncii;
 • Facilitare a accesului la o locuinţă;
 • Promovarea unui stil de viaţă sănătos şi activ;
 • Intervenție în stradă cu identificarea persoanelor fără adăpost și informarea autoritățile competente; Colectare, depozitare şi distribuire de ajutoare materiale şi alimentare;
 • Transportul şi distribuirea hranei calde la domiciliul persoanelor care nu se pot mobiliza singure; Comunicare şi monitorizare situaţii de risc: telefonul verde, monitorizare persoane vârstnice singure şi bolnavi cronici cu venituri mici, etc.;
 • Acompaniere în scopul prevenirii şi combaterii izolării sociale;
 • Procurarea actelor de identitate (certificate de naştere, cărţi de identitate, etc);
 • Alte activităţi de promovare a incluziunii sociale a persoanelor defavorizate;
 • Suport pentru realizarea unor activităţi instrumentale ale vieţii zilnice (menaj, gestionare bunuri, efectuare cumpărături, plata facturilor), precum şi mici reparaţii sau lucrări de amenajare a mediului ambiant.