Despre Parcul HIFA

Activitatea noastră de ani de zile arată că nu ne putem opri la acest nivel, deoarece sunt foarte multe persoane care trăiesc singure între cei patru pereţi, ani de-a rândul, sau care se pot deplasa doar în perioada de vară. Sunt cazuri în care nu este de ajuns o singură persoană pentru a ajuta o altă persoană cu handicap grav, legat la pat, sau pentru a scoate acea persoană la aer. Sunt persoane cu dizabilităţi care au părinţi în vârstă, viitorul lor fiind incert. Cine va ajuta aceste persoane? Ajung timpuriu în azilurde bătrâni, o ambianţă nu tocmai adecvată pentru aceste personae.
 
Sunt persoane cu dizabilităţi care doresc să lucreze. Din păcate găsesc foarte greu sau deloc un loc de muncă pe măsura lor! Am visat astfel un parc, pe care să-l numim Parcul HIFA, în care, noi, persoanele cu dizabilităţi, ne simţim întotdeauna acasă. În acest parc am avea asigurată deplasarea fără obstacole, condiţii de igienă şi alimentaţie corespunzătoare, posibilităţi de distracţie şi de cultivare artistică, precum şi asistenţă medicală permanentă. Deci astfel de condiţii, cu mici amănunte ne permite să nu ne simţim persoane de rangul doi. Nevoi vitale sau lux?
 
Parcul HIFA ar fi un loc unde persoanele cu dizabilităţi ar avea parte de servicii de calitate, posibilităţi de lucru, viaţă sufletească şi social-culturală, care ar da posibilitate celor care locuiesc aici să recunoască posibilităţile proprii, trăind o viaţă independentă, în comunitate, muncind împreună cu alţii şi pentru alţii, s-ar deschide unii spre alţii ajutându-se reciproc. Pe suprafaţa parcului, în case separate cu atmosferă familială, cu ajutor din afară, dar independent, ar putea trăi aceste persoane cu dizabilităţi locomotorii. Am dori suprafeţe construite cu caracter natural, ambianţă plăcută, asigurând persoanelor care locuiesc aici atât o deplasare fără obstacole, cât şi linişte şi armonie.
 
Parcul HIFA ar fi alcătuit din două grupuri de clădiri: în construcţia centrală ar fi amplasate birourile, biblioteca, sala de mese, camere de oaspeţi, sala de conferinţe, grupul de reabilitare cu asistenţă medicală şio capelă, pentru slujbe religioase dat fiind caracterul ecumenic al parcului. Tot aici ar fi amplasate atelierele de lucru şi un magazin de prezentare pentru produsele, în special artizanale, executate de persoanele cu dizabilităţi. În zona doi ar fi amplasate casele familiale cu etaj, cu acces pentru persoane cu dizabilităţi locomotorii şi îngrijitorii lor. Parcul HIFA proiectat şi construit în vederea necesităţilor noastre ar asigura această posibilitate. Cerem prea mult? Suntem conştienţi că nu putem ajuta toate persoanele cu probleme, dar credem că Parcul HIFA va asigura pentru multe persoane cu dizabilităţi un viitor cu o viaţă demnă.
 
Pentru început dorim să oferim o casă pentru 75 de persoane cu dizabilități. Pentru a putea accesa proiecte de finanțare Europene, Asociația trebuie să dispună de un aport propriu reprezentând 750 000 EUR. Și tu poți ajuta, deoarece toate ajutoarele ne duc mai aproape de ţelul propus!