Consiliere psihologică

15 decembrie 2017
Ora: 10.00-12.00
Programare prealabilă:
Consiliere psihologică (Csata Éva, Király Mónika – 074495990)
Locația: Enescu nr. 2, Tg. Mureș