Consiliere psihologică

3 noiembrie 2017
Ora: 10.00-12.00
Programare prealabă:
Consiliere psihologică (Csata Éva, Király Mónika – 074495990)
Locația: Enescu nr.2, Tg. Mureș