Inimi deschise

Activități generale: 

 • Informare: site, fb, mass-media, HIFA-RO Info (Revista trimestrială prin care oferim cititorilor suport moral şi sufletesc, prezentăm articole cu caracter juridic, medical şi psihologic, secvenţe din viaţa persoanelor cu dizabilităţi), pliante;
 • Identificarea, evaluarea şi luarea în evidenţă a cazurilor;
 • Activităţi de informare asupra drepturilor şi obligaţiilor beneficiarilor privitoare la facilităţi;
 • Activităţi de identificare a nevoii sociale individuale;
 • Consiliere psihologică, psihosocială și juridică individuale;
 • Consiliere prin telefon, internet sau personal;
 • Integrare și reintegrare socială;
 • Orientare vocaţională;
 • Suport emoţional;
 • Facilitarea accesului la un loc de muncă;
 • Alte activităţi: administrative etc.;
 • Servicii intermediere;
 • Învață altfel! Insule interactive despre persoanele cu dizabilități;

 

Activități specifice serviciului:

Astfel,

– activităţi planificate şi realizate în această lună au fost:

 • Informarea și consiliere psihologică, precum şi, după caz, terapii de specialitate;
 • Educaţie extracurriculară: educaţie pentru sănătate, educaţie privind prevenirea şi combaterea bolilor transmisibile, educaţie pentru prevenirea şi combaterea consumului de droguri, alcool, tutun, educaţie civică, educaţie pentru dezvoltarea abilităţilor pentru o viaţă independentă, educaţie pentru prevenirea şi combaterea comportamentelor anti-sociale, etc., precum şi instruire pentru utilizarea limbajului mimico-gestual, pentru utilizarea de diverse dispozitive destinate persoanelor cu dizabilităţi, lucrul cu câinii utilitari, ş.a.
 • Facilitare a accesului pe piaţa muncii: suport pentru obţinerea unui loc de muncă şi menţinerea pe piaţa muncii, facilitarea accesului la servicii de formare şi reconversie profesională, orientare vocaţională.
 • Facilitare a accesului la o locuinţă: colaborare cu serviciile publice de asistenţă socială şi autorităţile administraţiei publice locale, întocmirea şi obţinerea documentelor care evidenţiază situaţia de dificultate a persoanei/familiei, identificare locuinţe sociale şi locuinţe cu chirii accesibile, promovarea responsabilităţii sociale a dezvoltatorilor imobiliari, protecţia drepturilor la o locuinţă, etc.;
 • Promovarea unui stil de viaţă sănătos şi activ: facilitarea accesului la servicii medicale, organizarea acţiunilor şi/sau promovarea participării la activităţi de educaţie fizică sau sportive, organizarea evenimentelor şi/sau facilitarea accesului la activităţi culturale şi artistice, excursii şi drumeţii, promovarea activităţilor de voluntariat, etc.;
 • Intervenție în stradă cu identificarea persoanelor fără adăpost și informarea autoritățile competente;
 • Colectare, depozitare şi distribuire de ajutoare materiale şi alimentare;
 • Transportul şi distribuirea hranei calde la domiciliul persoanelor care nu se pot mobiliza singure;
 • Comunicare şi monitorizare situaţii de risc: telefonul verde, monitorizare persoane vârstnice singure şi bolnavi cronici cu venituri mici, etc.;
 • Acompaniere în scopul prevenirii şi combaterii izolării sociale;
 • Procurarea actelor de identitate (certificate de naştere, cărţi de identitate, etc);
 • Alte activităţi de promovare a incluziunii sociale a persoanelor defavorizate: conştientizare şi sensibilizare a publicului privind riscul de excluziune socială, respectarea drepturilor sociale şi promovarea măsurilor de asistenţă socială, mediere socială, ş.a.;
 • Suport pentru realizarea unor activităţi instrumentale ale vieţii zilnice (menaj, gestionare bunuri, efectuare cumpărături, plata facturilor), precum şi mici reparaţii sau lucrări de amenajare a mediului ambiant.