Szociális szolgaltatások

Általános célok

  • A jogosultak jogainak és kötelességeinek ismertetése a lehetőségeikkel szemben;
  • Egyéni, családi és csoportos szociális szükségletek azonosítása, felmérése és nyilvántartása;
  • Közvetlen és közvetett integrációs és reintegrációs tevékenységek;
  • Különleges helyzetekben nyújtott anyagi, élelmi, egészségügyi tárgyak adományozása;
  • Pályaorientáció;
  • A fogyatékkal élők munkára ösztönzése az általuk készített alkotások kiállítása és értékesítése által;
  • Akadálymentes szállítás;
  • Egyéb adminisztrációs tevékenységek.

 

guaw

KELJ FEL ÉS JÁRJ

oh

NYITOTT SZÍVEK

bb

ÉPÍTSÜNK HIDAKAT